Yeşil Dönüşüme 50 Firma Katılacak: Devlet Desteğiyle Sürdürülebilir Geleceğe Adım

KOBİ’lerin 2024-2028 Yeşil Dönüşümüne, 2025’te 75, 2028’de 200 işletmeyi destekleyerek katkı sunulacak.

Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yeşil Dönüşümü Destekleniyor

Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) yeşil dönüşüme geçişlerini hızlandırmak amacıyla uygulanan “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” ile yıl sonuna kadar 50 firmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Hedefler ve Eylemler

Verimlilik alanında bilimsel ve teknik kapasitenin artırılması, kaynak verimli üretim teknolojilerinin benimsenmesi ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi yoluyla Türkiye’nin sanayi sektörünün rekabetçiliğinin ve sürdürülebilirliğinin arttırılması hedefleniyor.

Bu hedeflere ulaşmak için şu eylemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:

  • Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında yerli üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi
  • “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” kapsamında KOBİ’lere destek sağlanması
  • “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında yüksek teknolojili ürünlere yönelik çağrı sayısının artırılması
  • Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezlerinin (model fabrikalar) kurulması
  • Sanayinin dijital dönüşümü için uygulamaların takip edilmesi ve projelerin geliştirilmesi

İlerleme ve Beklentiler

“Yeşil Dönüşüm Destek Programı” kapsamındaki firma desteğinin 2025’te 75’e, 2028’de 200’e ulaşması bekleniyor.

Yıl sonunda 8 olan model fabrika sayısının 12’ye yükseltilmesi ve bu fabrikalardan yararlanan firma sayısının yıl sonuna kadar 1700’e, 2025’te 2.500’e ve 2028’de 2.800’e ulaşması hedefleniyor.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.