Tutarlı Politikaların Sürdürülmesi Türkiye’nin Kredi Notunu Artırabileceğini Öngörüyor Fitch

Fitch, politika tutarlılığının sürdürülmesinin Türkiye’nin kredi notunu artırabileceğini belirtti.

Türkiye’nin Seçim Sonrası Mali Durumunun Kredi Notuna Etkileri

Fitch’in açıklamasında, Türkiye’de seçim sonrası beklenen mali sıkılaşmanın para politikasının etkinliğini artıracağı belirtildi. Bu politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesi, daha düşük enflasyon, daralan cari açık ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı desteklemesi bekleniyor. Bu da Türkiye’nin kredi notu açısından olumlu sonuçlar doğurabilir.

Açıklamaya göre, yerel seçimler öncesinde kamu harcamalarının bütçe açığının artmasına yol açtığı gözlemlendi. İlk çeyrek merkezi bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %5,2’sine ulaştığı tahmin ediliyor. Faiz dışı açığın da GSYH’nin %2,6’sı olduğu öngörülüyor. Maliye politikasının, ilk çeyrekte yurt içi talebin dirençli olmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin yılın geri kalanında mali açığı azaltmak için özellikle depremin yeniden inşasıyla ilgisi olmayan harcamalardaki artış hızını yavaşlatmasının beklendiği belirtildi. Yeni gelir artırıcı önlemlerin muhtemelen olası enflasyonist etkileri de göz önünde bulundurularak tasarlanması bekleniyor. Muhalefetin yerel seçimlerdeki başarısının mali düzenlemelerin hızını, büyüklüğünü ve kapsamını etkileyebileceği vurgulandı.

Fitch’e göre, Türkiye’nin kamu maliyesi, düşük borç seviyeleri, güçlü bir gelir tabanı, yönetilebilir borç amortismanları ve iyileşen finansman koşulları dikkate alındığında, emsallerine kıyasla kredi gücünü korumaya devam edecek. Ancak, kamu maliyesinin kur riski, yüksek faiz ve enflasyona karşı savunmasız olduğu da ifade edildi.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.