Türkiye’ye Dünya Bankası’ndan 416 Milyon Dolarlık Kredi

Dünya Bankası, Türkiye’ye 416 milyon dolarlık kredi sağlayarak, sanayi sektöründeki çevre dostu teknolojilerin kullanımını teşvik eden bir projeyi destekliyor.

Kredi Anlaşması ve Hedefler

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası ile Türkiye’deki sanayi işletmelerinin hava kirletici madde ve sera gazı emisyonlarını azaltmaları amacıyla 416 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Anlaşma, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde gerçekleştirildi.

TIER Projesi ve Temel Odak Noktaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde sağlanan kredi, TIER projesi kapsamında Türkiye’deki imalatçılar için uzun vadeli finansman olanakları sağlayacak. Proje, çevre, iklim, üretkenlik, sağlık ve dirençlilik üzerinde olumsuz etkileri olan zararlı emisyonları azaltacak temiz teknolojileri ve prosesleri uygulamaya koyabilmeleri amacıyla imalat sektörünü hedefleyecek.

Hedefler ve Beklentiler

TIER projesi, sanayinin yeşil dönüşümü için ihtiyaç duyulan uzun vadeli finansmana erişimi kolaylaştırarak, faydalanıcı imalatçıların parçacık madde emisyonlarını yüzde 40, azot oksit emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltacak. Proje sera gazı emisyonlarını ise yılda 220 bin ton azaltmayı amaçlıyor.

Dünya Bankası’nın Değerlendirmesi

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin Türkiye’nin sanayi işletmelerinin küresel piyasadaki rekabet güçlerinin artırılmasında büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin iddialı iklim ve çevre politikalarının ve hedeflerinin önündeki kilit engelleri ortadan kaldırma çabalarını desteklediklerini ifade etti.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.