Türkiye’nin Tohumda İsrail Bağımlılığını Reddetmesi

Türkiye tohumda kendi kendine yeterli. İsrail ticareti sonlansa da etkilenmeyeceğiz.

Türkiye Tohumculuk Sektörü İsrail’e Bağlı Değil

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Ticaret Bakanlığı’nın İsrail ile ticaretin durdurulduğunu hatırlattı.

İsrail’den Tohum İthalatı Tarihçesi

Güler, İsrail ile tohum ticaretinin 1990’larda başladığını ve uzun ömürlü domates çeşitlerinin o dönemde İsrail’den ithal edilmeye başlandığını belirtti. Ancak 2000’li yılların başında bu çeşitlerin Türkiye’de geliştirildiği ve İsrail’den alımların azaldığı ifade edildi.

**İsrail’e Bağımlılık İddialarının Reddi**

Güler, Türkiye’nin tohumda İsrail’e bağlı olduğu iddialarını yalanladı. Türkiye’nin herhangi bir ülkeye tohumda bağımlı olmadığını vurguladı. Güler, ülkenin İsrail ile ticaretin durmasının olumsuz bir etkisinin olmayacağını belirtti.

Türkiye’nin Tohum İhracatçısı Konumu

Güler, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde dünyanın önde gelen tohum üretici ve ihracatçıları arasında yer aldığını söyledi. Ülkenin çeşitli pazarlara tohum sattığını ve ithal ettiği tohumları, nihai ihraç ürünlerine dönüştürmek için kullandığını belirtti. Güler, Türkiye’nin şu anda net bir ihracatçı ülke konumunda olduğunu vurguladı.

İsrail’den Tohum İthalatının Azalması

Güler, İsrail’den yapılan tohum ithalatının toplam ithalat içindeki payının azaldığını söyledi. 2017-2021 yılları arasında %5 seviyesinde olan bu oranın 2022’de %2,51’e, geçen yıl ise %1,96’ya düştüğü belirtildi.

Tohumculuk Sektörünün Yeterliliği

Güler, Türkiye’nin tohumculuk sektörünün genç ve rekabetçi olduğunu söyledi. Sektörün, uluslararası şirketlerle yarışmak için deneyim ve kaynaklarını kullandığını belirtti. Güler ayrıca, Türkiye’nin ihtiyacı olan bazı tohumları ithal ettiğini, ancak ana vatanı olmayan bazı ürünlerdeki kendi kendine yeterlilik oranının %100’e yaklaştığını söyledi.

Yaş Meyve-Sebze İhracatında Kaliteli Tohumların Önemi

Güler, Türkiye’nin yaş meyve-sebze ihracatının sürekli arttığını belirtti. Bu artışta, kaliteli tohumlukların ve çoğaltım materyallerinin kullanılmasının büyük payı olduğunu vurguladı.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.