Türkiye’nin E-Ticaret Yolculuğu Trilyonlarca Liraya Ulaşmaya Hazırlanıyor

Türkiye’nin e-ticaret hacmi, önlemlerle 2,2 trilyon TL’ye yükselecek.

E-Ticareti İzlemek ve Geliştirmek İçin Stratejik Plan 2024-2028

Ticaret Bakanlığı’nın “2024-2028 Yılı Stratejik Planı”, e-ticaretin yükselişini ve yeni iş modellerinin ortaya çıkışını ele alıyor. Plan, aşağıdaki hedefleri belirleyerek sektörün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor:

 • Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamak
 • Türkiye’nin e-ticaret potansiyelini geliştirmek ve güvenirliliğini artırmak
 • E-ticaretin genel ticaretteki payını artırmak.

İç Ticaretin Geliştirilmesi

Plan, iç ticaret faaliyetlerini teşvik etmek ve düzenlemeler yapmak için aşağıdaki önlemleri öngörüyor:

 • Esnaf, sanatkarlar ve kooperatiflerin geliştirilmesi
 • Gerekli ticari araştırmaların yapılması

E-Ticaretin Büyümesi

 • E-ticaret işlem hacminin 2028 yılına kadar 6,3 trilyon TL’ye ulaşması hedefleniyor.
 • E-ticaretin genel ticaretteki payının 2028’de %30’a çıkarılması planlanıyor.

E-Ticarette Güvenin Sağlanması

Hedeflere ulaşmak için işletmeler, müşteri verilerini korumaya ve gizliliğe saygı duymaya teşvik edilecektir. Ayrıca, şunlar yapılacaktır:

 • E-ticaret trendleri ve en iyi uygulamaların izlenmesi ve yerel pazara uyarlanması
 • Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin teşvik edilmesi

Pazar Yerlerinin Desteklenmesi

Dış ticaretin güçlendirilmesi için aşağıdaki önlemler alınacaktır:

 • Şirketlerin, pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracatı artırmaları için desteklenmesi
 • Türkiye e-İhracat Platformu’nun kurulması

E-İhracatın Geliştirilmesi

 • E-ihracatın genel ihracattaki payının 2028’de %10’a çıkarılması hedefleniyor.
 • İlgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması ve iş mevzuatının salgın ve teknolojik gelişmelere uyum sağlaması için çalışmalar yürütülecektir.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.