Türkiye’nin E-ticaret Devi: Yıl Sonu Hedefinde 2,2 Trilyon Lira

T. Bakanlığı’nın e-ticaret hedefi: 2028’e kadar 6,3 trilyon TL hacim

Ticaret Bakanlığı Stratejik Planı: E-Ticaretin Gelişimi ve Desteklenme

Hızla gelişen e-ticaret sektörü ve yeni iş modellerinin ortaya çıkışı, ilgili gelişmelerin takip edilmesini zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı “2024-2028 Yılı Stratejik Planı”nda; yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması ve Türkiye’nin e-ticaret potansiyelinin geliştirilip güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

İç Ticaret:

  • E-ticaret işlem hacminin plan dönemi sonunda 6,3 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor.
  • İç ticaretin payının %21,5’ten 2025’te %23’e ve plan sonu %30’a artırılması planlanıyor.
  • İşletmelerin müşteri verilerini koruması ve gizliliğe saygı duyması teşvik edilecek.
  • Yerel pazar için küresel e-ticaret trendleri ve en iyi uygulamalar uyarlanacak.

Dış Ticaret:

  • Şirketler, pazar yerleri ve perakende e-ticaret siteleri e-ihracatta desteklenecek.
  • Türkiye e-İhracat Platformu kurulacak.
  • E-ihracatın payının 2025’te %5 ve 2028’de %10 olması hedefleniyor.
  • İlgili mevzuat, dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve salgın sürecinin iş mevzuatı üzerindeki etkilerini dikkate alarak düzenlenecek.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.