Türkiye AR-GE’sinde Paradigma Değişimi: 3 Aşamalı Planla Kapasite Güçlendirilecek

Türkiye, bilim ve teknolojide kümelenmeler ve TGB’lerle AR-GE üsleri kurarak kapasitesini güçlendiriyor.

Türkiye’nin Küresel Yenilik Hedefleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemi Stratejik Planı, Türkiye’yi yüksek teknoloji alanında küresel ölçekte rekabetçi bir konuma taşımayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, Bakanlık AR-GE ve yenilik kapasitesini güçlendirmeye odaklanan projeler geliştirmiştir.

Öncelikler

Stratejik Plan’ın öncelikleri arasında şunlar yer almaktadır:

1. Kümelerin Rekabet Gücünün Artırılması

 • Kümelerin verimliliği ve rekabet edebilirliği geliştirilecek.
 • Yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, dünya ihracatından daha fazla pay alan bir sanayi dönüşümü hedefleniyor.
 • Kümelenme teşebbüslerine destek verilecek.

2. AR-GE ve Tasarım Merkezlerindeki Faaliyetlerin Geliştirilmesi

 • AR-GE ve yenilik faaliyetleri desteklenecek.
 • Yetkinlik, işbirliği, yönetişim ve finansman alanlarında ekosistemin geliştirilmesi için adımlar atılacak.

3. TGB’lerdeki AR-GE Kapasitesinin Geliştirilmesi

Altyapı, yetkinlikler, işbirliği, yönetişim ve finansman alanlarında TGB’lerin AR-GE üslerine dönüşmesi hedefleniyor.

Kümelenme Faaliyetleri

 • Sanayi alanında üretim ve yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.
 • Mükerrer yatırımların önlenmesi için stratejiler geliştirilecek.
 • Paydaşlarla işbirliği sağlanacak ve ekosistem takip edilecek.
 • Desteklenen kümelenme birlikteliklerinde yer alan firma sayısının 2028’e kadar 505’e çıkarılması planlanıyor.

AR-GE ve Tasarım Merkezleri

 • “Beyin göçünün engellenmesi” öncelikli hedeftir.
 • AR-GE merkezlerinde doktora personellerinin sayısı artırılacak.
 • Firmalar arasındaki etkileşim desteklenecek.
 • Kamu, üniversite ve sanayi işbirliği teşvik edilecek.
 • AR-GE merkezlerinden start-up firmalarına mentörlük desteği sağlanacak.

TGB’ler

 • TGB firma ve personel sayısının artırılması hedefleniyor.
 • Bölge dışı kuluçka merkezi sayısı çoğaltılacak.
 • Toplam faaliyete geçmiş TGB sayısı 2028’e kadar 100’ü bulması bekleniyor.

Finansman ve Destek

 • Stratejik hedeflere ulaşmak için teşvik ve destek mekanizmaları uygulanacak.
 • TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları gibi kuruluşlarla işbirliği yapılacak.

Sonuç

Stratejik Plan, Türkiye’yi yenilikçi yaklaşımlarla küresel bir merkez haline getirmeyi amaçlamaktadır. Plan, AR-GE ve yenilik kapasitesini güçlendirerek, lider milli teknoloji girişimlerini hayata geçirerek ve paradigmalarını değiştirerek ülkeyi küresel ölçekte rekabetçi bir konuma taşımayı hedeflemektedir.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.