Tüketicilerin Cayma Bedeline İtiraz Hakkı: Faturaları İnceleme Zamanı

TÜKONFED: Firmalar aboneliği sonlandıranlara cayma bedeli yazamaz.

Abonelik İptallerinde Cayma Bedeline Son Verme Çağrısı

Tüketiciler Birliği Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Kadir Güllü, tüketicilerin abonelik sözleşmelerini iptal ettiklerinde yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

Cayma Bedeline Son

Güllü, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 52. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, taahhütlü aboneliklerin süresinin 1 yıldan uzun olduğu durumlarda cayma bedeli yansıtılamayacağını vurguladı. Ayrıca, “Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği”nin 8. maddesinde de sağlayıcının sunmadığı hizmetin bedelini tüketiciden talep edemeyeceği belirtildi.

Matbu Sözleşmelerin Haksızlığı

Güllü, satıcı ve sağlayıcıların, tüketicilerle müzakere etmeden matbu sözleşmeler sunarak, tüketicileri uzun süreli taahhütlere zorladıklarını ifade etti. Bu matbu sözleşme hükümleri, tüketici ile müzakere edilmediğinden haksız şart olarak kabul edilmektedir.

Tüketicinin Hakları

Güllü, tüketicilerin abonelik sözleşmelerini iptal etmeleri halinde, sözleşme süresinin ne kadar olduğuna bakılmaksızın kalan aylar için sağlayıcıdan bedel talep edilemeyeceğini vurguladı. Cayma bedelinin haksız ve fazla hesaplandığı düşünüldüğünde, tüketiciler tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler.

Başvuru Yolları

Uyuşmazlığın parasal değeri 104 bin liranın altında ise tüketiciler, İllerde Ticaret İl Müdürlüğü veya ilçelerde kaymakamlık bünyesinde oluşturulan tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler. THH kararlarına itiraz için, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tüketici mahkemesinde dava açılabilir. Ancak, bu davanın açılması, tedbir kararı verilmediği sürece THH kararının icrasını durdurmayacaktır. 104 bin lira ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan tüketici mahkemesinde dava açılabilir. Ancak, bu davanın açılmasından önce zorunlu dava şartı kapsamında Arabulucuya başvurulması gerekmektedir.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.