Şubat Ayında Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borçlarında İndirim

Özel sektörün dış borcu 2024 Şubat itibarıyla 394 milyon dolar azalarak 163,4 milyar dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini açıkladı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredilerle oluşan toplam borcu, Şubat 2023’ün sonuna kıyasla 394 milyon dolar azalarak 163,4 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli yurt dışı kredi borçları 782 milyon dolar azalarak 153,9 milyar dolara düşerken, kısa vadeli kredi borçları (ticari krediler hariç) 389 milyon dolar artışla 9,5 milyar dolara yükseldi.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçları 126 milyon dolar artarken, tahvil ihracı yoluyla sağlanan borçlar 1 milyar dolarlık bir artışla 15,8 milyar dolara ulaştı.

Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçları 152 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 27 milyon dolarlık bir düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi.

Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçları 1,4 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 18 milyon dolarlık bir düşüşle 10,1 milyar dolara indi.

Bankaların kısa vadeli kredi borçları 16 milyon dolar azalarak 4,5 milyar dolara düşerken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçları 313 milyon dolarlık bir düşüşle 1,3 milyar dolara geriledi.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi toplamda 49,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Uzun vadeli kredi borçları açısından, şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna kıyasla 1,3 milyar dolar azalarak 106,1 milyar dolara düştü. Kısa vadeli kredi borçlarına yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 354 milyon dolarlık bir azalışla 7,5 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 153,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %58,5’i dolar, %35,4’ü avro, %2,2’si Türk lirası ve %3,9’u diğer döviz cinslerinden oluşuyor. Kısa vadeli kredi borcunun ise %45,3’ünü dolar, %28’ini avro, %21,8’ini Türk lirası ve %4,9’unu diğer döviz cinsleri oluşturuyor.

Toplam uzun vadeli kredi borcunun %37,8’i finansal kuruluşlara, %62,2’si finansal olmayan kuruluşlara aitken, kısa vadeli toplam kredi borcunun %73,1’i finansal kuruluşlara, %26,9’u ise finansal olmayan kuruluşlara ait.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.