Noter İşlemlerinde Kredi Kartı Devrimi: 33 Milyon Ücret Ödemeyle Kolaylık Çağı Başladı

Noterlerde kredi kartıyla yapılan ödemelerin hacmi: 20 milyar 913 milyon TL

Noterlik İşlemlerinde Dijital Dönüşüm ve Yenilikler

Noterlik işlemlerine yönelik kredi kartı ile ödeme imkanı sunulmasının ardından 3 Şubat 2020’den bugüne kadar 33.481.625 işlemde kredi kartı kullanılmış ve işlem hacmi 20.913.595.105 TL’ye ulaşmıştır.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, noterlik hizmetlerinde uygulanan e-noterlik, nöbetçi noterlik ve güvenli ödeme sistemi gibi yenilikler sayesinde noterlik sayısı 2002’deki 1231’den kademeli olarak artırılarak 2024 yılında 2.385’e çıkarılacaktır.

6 Nisan 2019’da hayata geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasında bugüne kadar 2.720.451 işlem gerçekleştirilmiştir.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle 3 Şubat 2020’de uygulamaya konulan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında, 55.374 güvenli ödeme işlemi yapılmış ve işlem hacmi 29.898.236.968 TL’ye ulaşmıştır.

Aynı tarihte uygulanmaya başlanan noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi imkanı kapsamında 33.481.625 işlemde kredi kartı kullanılmış ve işlem hacmi 20.913.595.105 TL olmuştur.

Kimlik sahteciliğini önlemek amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirilen parmak iziyle kimlik doğrulama yöntemi ile 3.779 kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilmiş olup sistemin 2024 yılında tüm noterliklerde uygulanması planlanmaktadır.

“Yurt dışında yaşayanların dış temsilciliklerde yaptıkları noterlik işlemlerinin bir örneğinin, bilişim sistemi entegrasyonuyla Türkiye’de en yakın noterden anında alınabilmesi” içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, yurt dışındaki konsolosluklarda 6 Nisan 2019’dan bu yana 250.425 işlem düzenlenmiştir.

Noterliklerden örnek alınması uygulaması kapsamında yurt içinde noterlikler arasında alınan örnek sayısı ise 445.460’a ulaşmıştır.

Dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda 26 Ekim 2020’de başlatılan e-noterlik uygulamasından 132.829 kişi yararlanmıştır. E-noterlik uygulamasında en çok ihtarname, ihbarname, araç satışı, mal rejimi, sözleşme ve vekaletname ile ilgili işlemler yapılmıştır.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.