Kapalı Ortamlarda Bitkisel Üretimde Devrim Yaratan Yeni Kayıt Sistemi!

KOBÜKS, kontrollü ortamlarda bitkisel üretimi kaydederek tarımı dönüştürüyor.

Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelik doğrultusunda, bitkisel üretim yetiştiriciliğinin kısmen veya tamamen kontrol edilen kapalı ortamlarda kaydedilmesi için bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistemin amacı, planlı üretim politikalarının geliştirilmesi için veriler toplamaktır.

“Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği” bu yeni yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Ünitesi Tanımı

Kapalı ortamda bitkisel üretim ünitesi, bitkinin ihtiyaç duyduğu çevre koşullarının yapay olarak oluşturulduğu ve denetlendiği bir yapıdır. Çeşitli yapı elemanları kullanılarak yatay veya dikey olarak inşa edilir.

Kayıt İşlemleri

Kapalı ortamda bitkisel üretim işletmeleri (toplam üretim yüzeyi en az 100 metrekare olan), kayıtlarını yaptırmak veya güncellemek için sisteme başvurabilirler.

Üniteleri birden fazla ilçede bulunan üreticiler, kayıt başvurularını ünitelerinin bulunduğu il müdürlüklerine yaparlar.

Üreticiler, Bakanlık yetkisiyle internet veya e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Geçiş Süreci

KOBÜKS yazılımı 31 Temmuz 2025 tarihine kadar faaliyete alınacaktır. Yazılım faaliyete geçene kadar, kayıtlar mevcut Örtüaltı Kayıt Sistemi üzerinden yürütülecektir.

Geçiş sürecinde, Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıt edilemeyen ancak uygun bulunan kapalı ortamda bitkisel üretim üniteleri için il/ilçe müdürlükleri geçici kayıt belgesi düzenleyecektir. Bu belge, düzenlendiği yılın sonuna kadar geçerlidir.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.