Kamu Borçluları Dikkat! Zam ve Faiz Oranları Zirveye Ulaştı

Kamu borçlarında gecikme zammı %3,5’ten %4,5’e, tecil faizi ise %36’dan %48’e yükseltildi.

Resmi Gazete’de Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ve Tebliğ

Cumhurbaşkanı Kararları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğleri, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Amme Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlendi. Bu oran daha önce %3,5 olarak uygulanıyordu.

Kanuni Faiz Oranı

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un birinci maddesi uyarınca kanuni faiz oranı, **1 Haziran 2023**’ten itibaren yıllık %24 olarak uygulanacak.

Tecil Faiz Oranı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirildi. Yıllık %36 olarak uygulanan tecil faizi oranı, %48 olarak belirlendi.

Tecil Faiz Oranının Uygulanması

Bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %48 tecil faizi uygulanacak.

Tebliğ Öncesi Müracaatlar

Tebliğin yayım tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacakları ile tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına, tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı uygulanacak.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.