İyileştirilmiş Yatırım Ortamı için Kritik Adım Atıldı

YOİKK, 75 tedbirle mesleki eğitimi güçlendirdi. Kamu-özel sektör iş birliğiyle eğitim yenileniyor.

YOİKK Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen YOİKK ( Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kurulu) toplantısına, ilgili bakanlıklar ve kurumların yetkilileri katıldı.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Çalışmaları

Toplantıda, Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar ve yatırım ortamını iyileştirme hedefleri ele alındı. Katılımcılar, yatırım dostu bir yaklaşımla ekonomik büyümeyi ve sosyal refahı artırmaya yönelik adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, YOİKK Eylem Planı’nın önceliklerinin cari açığın azaltılması ve ihracatın kolaylaştırılması olduğu belirtildi.

Mesleki Eğitim Politikaları

Toplantının bir diğer gündem maddesi, Orta Vadeli Program’da yer alan mesleki eğitim konusuydu. Özel sektör odaklı mesleki eğitimin dönüşümü ele alınarak, paydaşların önerileri ve işbirliği olanakları değerlendirildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi üzerinde de görüşmeler yapıldığı ve meslekî eğitimin öneminin topluma aşılanması için farkındalık faaliyetlerinin planlandığı vurgulandı.

Toplantının Sonuçları

Toplantı sonucunda, kamu ve özel sektör kuruluşlarının mesleki eğitim ve istihdam eksenli çözüm önerilerini ele alacak bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

YOİKK Eylem Planı kapsamındaki çalışmaların belirlenen takvime uygun olarak sürdürüleceği ve üç aylık periyodlarla izleneceği belirtildi.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.