İthal İkinci El Cep Telefonlar için Düzenleme Kapıda

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu kaçakçılığını önlemek için düzenleme yaptı.

Gümrük Yönetmeliği: Yolcu Beraberi Telefon Getirilmesi

Bilinen üzere, Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar kapsamında yolcu beraberi yurda sokabileceği eşyaların kapsamı belirlenmiştir. Bu kapsamda, GSM-cep telefonlarının da yer aldığı hatırlatılmıştır.

Yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcuların kimlik numaralarına kayıtlı hatlarla kullanmak üzere, üç takvim yılında en fazla 1 adet cep telefonu getirebileceği vurgulanmıştır. Getirilen bu cep telefonları, yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulabilmektedir.

Ancak yolcu beraberi getirme haricinde, hediyelik eşya statüsünde, posta yoluyla veya vergileri ödenmek suretiyle cep telefonu getirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Kararın uygulanması gereği, yolcuların beyanlarına aykırı olarak getirdikleri cep telefonlarının gümrük vergilerinin iki katı tutarında tahsil edileceği ve eşyanın sahibine teslim edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Düzenleme ile yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde getirilen bir adet cep telefonuna muafiyet tanınması uygulamasında değişiklik yapılmamıştır. Ancak yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı şekilde getirilen ikinci cep telefonlarının İMEİ kayıtları yapılmayarak kullanımının engelleneceği belirtilmiştir.

Yolcu beraberi muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonlarının, yolcunun tekrar yurt dışına çıkışında teslim alınmak istenmesi halinde, Gümrük Kanunu’nda belirtilen 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekletilebileceği ve bu süre içinde yolcunun tekrar yurt dışına çıkarken beraberinde teslim edilerek iade edilebileceği bildirilmiştir.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.