Hidroelektrik Sektöründe Güven: “32 Bin Megavatlık Kurulu Gücü Temsil Ediyoruz”

Hidroelektrik sektöründe 32 GW kurulu güçle yıllık 66,98 TWh enerji üretebiliyoruz.

Türkiye’nin Hidroelektrik Gücü ve Çevresel Sürdürülebilirliği

Enerji sektöründeki uzmanlardan gelen değerlendirmelere göre, Türkiye, temiz enerji kaynağı olan hidroelektriği kullanarak sera gazı emisyonlarına neden olmadan elektrik üretiminde Avrupa’da 2. sırada yer almaktadır. Hidrolik kaynaklar bakımından da dünyada 9. sıradadır.

Hidroelektrik enerji, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde önemli bir rol oynayabilmektedir. Bu kaynak aynı zamanda, Türkiye’nin karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine de destek olmaktadır.

Hibrit Uygulamalar ve Sürdürülebilirlik

Planlı ve koordineli hidroelektrik enerji kullanımı, fosil yakıt kullanımını azaltarak enerji sektöründe çevresel sürdürülebilirliği destekler. Uzmanlar, hidroelektrik enerji santrallerinin doğru şekilde hibrit uygulamalar ile uyumlulaştırılmasıyla ülkenin yenilenebilir enerji gücünün artırılabileceğini belirtmektedir.

HES’lerin üretimlerini düşüren yaz aylarında, güneş enerjisi santrallerinden (GES) destek alınarak bu kapasite düşüşünün telafi edilmesi önerilmektedir. Bu uygulama, HES’lerin yerli ve milli kaynaklardan çevreci depolamalı santraller olarak üretim yapmasını sağlayacaktır.

Verimlilik ve Depolama

Enerji verimliliği ve depolama konusunda, uzmanlar şunları vurgulamaktadır:

  • HES’ler, enerji verimliliği kapsamındaki verimlilik planlarını en iyi şekilde desteklemektedir. Bu nedenle yatırımların ve verimlilik oranlarının artırılması esastır.
  • Verimliliği ve depolamayı odağına alan yatırımların önü açılarak ülkenin yararlanması sağlanmalıdır.

Yeşil Finansman Bankası

Sektörde uzmanlar, “Yeşil Finansman Bankası” veya benzeri bir isimle yatırım ve kalkınma bankası kurulmasını önermektedir. Bu banka sayesinde:

  • Yenilenebilir enerji sektörüne uygun finansman yurt dışı kaynaklardan daha kolay ve cazip şekilde çekilecektir.
  • Yenilenebilir enerji projelerine kredi ve danışmanlık desteği sağlanarak 2053 net sıfır emisyon ve tam bağımsız enerji sektörü hedefine ulaşmak kolaylaşacaktır.

Hidroelektrik Sektörünün Gücü

Hidroelektrik sektörü, özel sektörün toplam kurulu gücünün %35’ini temsil etmektedir. Yaklaşık 32.000 megavatlık bir kurulu gücümüzle yıllık enerji üretim potansiyelimiz 66.980 gigavatsaattir.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.