Hazine ve Maliye Bakanlığı Koruyucu Kıyafet Yardımı Kısıntısı İddialarını Yalanladı

T. Hazinesi: Koruyucu giyim desteği kesilmedi.

Bakanlıktan Koruyucu Giyim Yardımları Açıklaması

Bakanlık, koruyucu giyim yardımının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Açıklamada, 8 Mart’ta kamu kurumlarına gönderilen yazının bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış haberlere yol açtığı belirtildi. Farklı kurumlarda uygulanan koruyucu giyim yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesilmediği vurgulandı.

Giyim/giyecek/koruyucu giyim yardımı hususlarının toplu sözleşmeler ve mevzuatta düzenlendiği ifade edildi. Bu düzenlemeler, belirli şartları sağlayan personele, hizmet gereği giymeleri gereken giyim malzemelerinin ayni olarak verilmesini kapsar. Kuruluşlar, bu giyim eşyalarını tedarik ederek personele dağıtmakla yükümlüdür.

Hatalı Uygulamalar

Bakanlık incelemeleri sonucunda, “hatalı uygulamaların gerçekleştirildiği” tespit edildi:

  • Koruyucu giyim malzemesi karşılığının nakdi veya hediye kartı olarak verilmesi
  • Personelin koruyucu giyim malzemesi alıp almadığının kontrol edilmemesi
  • Şartları taşımayan personele yardım yapılması
  • Yardım kapsamındaki giyim eşyalarının koruyucu özellik taşımaması
  • Personele hizmeti gereği giymesi gereken giyim eşyalarının ayrıca verilmesi

Yardımların Kesilmesi Söz Konusu Değil

Açıklamada, gönderilen yazının amacının giyim-giyecek-koruyucu giyim yardımlarının kesilmesi olmadığı, aksine yardımın mevzuat çerçevesinde kullanılmasını sağlamak olduğu belirtildi.

Kuruluşların üst normları genişletemeyeceği ve mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin denetlenmesi gerektiği vurgulandı. Yapılan yorum ve eleştirilerin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış bilgilendirildiği kaydedildi.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.