Güven Reel Olunca Ekonomi Canlandı: Reel Kesim Güven Endeksi Nisan’da Rekor Kırdı

Reel Güven Endeksi Nisan’da 1,7 puan yükselerek 106,1’e ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Nisan Ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi Yayımlandı

Reel Kesim Güven Endeksi Arttı

Nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçları, 1727 imalat sanayii işletmesinin yanıtlarının değerlendirilmesiyle elde edildi. Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi geçen aya göre 1,7 puan yükselerek 106,1 seviyesine ulaştı. Mevsimsellikten arındırılmış endeks ise değişmeyerek 103,5 değerinde kaldı.

Endeksin Bileşenleri

Anketi oluşturan sorulara verilen yanıtların incelenmesi, sabit sermaye yatırımı, gelecek üretim hacmi, genel durum ve mevcut sipariş miktarı hakkındaki olumlu görüşlerin endeksin yükselmesine katkıda bulunduğunu gösterdi. Öte yandan, son üç aylık sipariş miktarı, istihdam, mevcut mamul mal stoğu ve gelecek ihracat siparişleri hakkındaki olumsuz görüşler endeksin düşmesine neden oldu.

Son Üç Ayın Değerlendirmesi

Son üç ayda üretim hacmine ilişkin olumlu görüşler arttı, iç piyasada sipariş miktarına ilişkin olumsuz görüşler ise azaldı. Mevcut siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflarken, mevcut mamul mal stoklarının normallerin üzerinde olduğu hakkındaki görüşler güçlendi.

Gelecek Üç Aylık Beklentiler

Gelecek üç aya ilişkin beklentiler arasında üretim hacmi, ihracat siparişleri ve iç piyasa siparişlerinde artış öngörülürken, istihdam artışı ve sabit sermaye yatırımlarında yükseliş beklentileri güçlendi.

ÜFE Beklentisi Yükseldi

Birim maliyetlerdeki artışa ilişkin beklentiler güçlenirken, satış fiyatlarındaki artış yönlü tahminler zayıfladı. Yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,0 puan yükselerek %55,5 seviyesine çıktı.

Sanayi Dalındaki Genel Durum

İçinde bulundukları sanayi dalındaki genel durum hakkında olumlu görüşler arttı. Daha iyimser olduğunu ifade edenlerin oranı %8,8’e yükselirken, daha kötümser olanların oranı %15,9’a, değişmediğini belirtenlerin oranı ise %75,3’e geriledi.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.