Gümrüklerde Sahte Malların Önlenmesi için Türkiye-ABD İşbirliği Çalıştayı

Ticaret Bakanlığı, HSI ve USPTO ortaklığında İstanbul’da Fikri Mülkiyet Gümrük Koruma Çalıştayı düzenlendi.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması, Ekonomik Büyümenin Temeli

ABD’nin İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Fleur Cowan, fikri mülkiyet haklarının korunmasının önemini vurgulayarak, “Fikri mülkiyet yenilikçiliği, yaratıcılığı ve girişimciliği destekler. Bu da hem ABD hem de Türkiye için ekonomik büyümeyi tetikleyen temel bir güçtür. Sahteciliğin ve korsanlığın yaygınlaşmasına izin verildiğinde, meşru işletmeler zarar görür ve ekonomik büyüme sekteye uğrar.” dedi.

Ticaret Bakanlığı, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) işbirliğiyle İstanbul’da “Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması Çalıştayı” düzenlendi. ABD Patent ve Ticaret Ofisi ile Türk gümrük yetkilileri arasında bilgi paylaşımını, işbirliğini ve soruşturma çabalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Cowan, İstanbul’un yasa dışı ürün akışını engellemek için kritik bir şehir olduğunu ifade etti.

İşbirliğinin Önemi

İki ülke arasındaki işbirliğinin altını çizen Cowan, “Bölgesel güvenliği ve küresel ticareti güçlendirmek, ABD ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin iki temel unsurudur.” diye belirtti. Cowan, çalıştayda uzmanların rehberliğinde en iyi uygulamaların paylaşılacağını, fikri mülkiyet hakları soruşturmalarında ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilmesinin ele alınacağını ve sahte ürünlerin küresel ekonomiye etkilerinin tartışılacağını söyledi.

Fikri Mülkiyetin Değeri

Cowan, fikri mülkiyetin korunmasının önemi hakkında şunları söyledi: “Fikri mülkiyet yenilikçiliği, yaratıcılığı ve girişimciliği teşvik eder. Bu özellikler, hem ABD hem de Türkiye için ekonomik büyümeyi yönlendiren temel itici güçlerdir. Sahtecilik ve korsanlığın yaygınlaşmasına izin verildiğinde, meşru işletmeler zarar görür ve ekonomik büyüme yavaşlar.”

Sağlık Tehditleri

Sahte alkol ve ilaçların küresel sağlık için ciddi bir tehdit oluşturduğuna değinen Cowan, ABD hükümetinin sahteciliğin ve taklit ürünlerin önlenmesi için Türkiye gibi ülkelerle ve özel sektörle işbirliği yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Sahte Ürünlerin Etkileri

Cowan, Türkiye ve İstanbul’un uluslararası nakliye rotaları için bir merkez olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sahte ürünler yalnızca sahte ilaçları değil, aynı zamanda gıda maddelerini, elektrik parçalarını ve diğer günlük ürünleri de kapsar. Sahte ürünlerin satışı önemli ekonomik etkilere sahiptir ve işletmeleri ve tüketicileri olumsuz yönde etkiler. Ekonomi üzerinde geniş kapsamlı sonuçları vardır. İstihdamı, güveni ve marka değerini etkiler. Ayrıca, bildiğimiz gibi suç örgütlerini destekler.”

Fikri Mülkiyetin Değeri Arttı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü İthalat ve Menşe Dairesi Başkanı Cenk Burak Altay, bu etkinliğin fikri mülkiyet haklarının korunması konusundaki işbirliğini ve iletişimi teşvik etmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Bugünün dünyasında fikri mülkiyet haklarının, patentlerin, ticari markaların ve telif haklarının son derece değerli hale geldiğini vurgulayan Altay, artan ticaret hacmi ve küreselleşen ürün çeşitliği nedeniyle hem şirketlerin hem de hükümetlerin fikri mülkiyet haklarına özel önem verdiğini söyledi.

Ulusal ve Uluslararası İşbirliği

Altay, ulusal ve uluslararası kuruluşların fikri mülkiyet haklarının korunmasına odaklandığını ve “Bu hakların korunması, ekonomik açıdan olduğu kadar halk sağlığı ve güvenliği gibi temel alanlar için de büyük önem taşıyor.” dedi.

Ticaret Bakanlığı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü olarak gümrüklerde sahtecilikle mücadele ettiklerini ifade eden Altay, şöyle devam etti: “Hak sahipleri tarafından fikri mülkiyet haklarının gümrüklerde korunması için yapılan başvurular sürekli artıyor. Bu artışta, Türk gümrükleri ile hak sahipleri arasındaki yakın işbirliği ve güçlü iletişimin büyük etkisi bulunuyor. Ayrıca, gümrük idarelerindeki durdurma rakamlarının her yıl arttığını söyleyebilirim.”

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.