Gübre Düzenlemesi: Dağıtım, Lisans ve Tescilde Yeni Kurallar

Gübre dağıtıcılarının belgesi 5 yıl, lisans ve tescil belgeleri 3 yıl geçerli olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gübre Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yürürlüğe girmiştir.

Değişikliklerin Özeti

  • Yönetmelik kapsamındaki kimyevi gübrelere ilişkin lisans ve tescil belgelerinin geçerlilik süresi, düzenlenme tarihinden itibaren 5 yıla çıkarılmıştır.
  • Gübre dağıtıcılık belgelerinin de süresi 5 yıl olarak belirlenmiş ve belgelerin süresi bitmeden 1 ay önce veya 1 ay sonraya kadar yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme işlemi yapılmadığında belge iptal edilecektir.
  • Mevcut gübre dağıtıcılık belgelerinin geçerlilik süresi, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 5 yıl olarak belirlenmiştir.
  • Gübre üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, lisans belgelerini yenilemek için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne başvuracaklardır.
  • Deprem, sel, salgın hastalık gibi mücbir sebepler nedeniyle başvuru yerlerinde değişiklik yapma yetkisi Genel Müdürlük’e verilmiştir.

Denetim Amaçlı Numune Alma Esasları

  • Denetim amaçlı alınan gübre numuneleri, cetvel işareti bulunan plastik poşetlere konularak kapatılacak ve plastik güvenlik mührü kullanılacaktır.
  • Plastik güvenlik mührünün kullanımı zorunludur ve poşetin üst kısmı delindikten sonra mührün uzantısı deliklerden geçirilerek güvenlik sağlanacaktır.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.