Finans Dünyasında Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Beklenmedik İlerlemeler

Finans liderliğinde yükselen kadınlar, hem rol model oluyor hem de kadın istihdamını artıran politikalar uyguluyor.

Kadınların İş Gücüne Katılımında Engeller ve Fırsatlar

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) araştırması, küresel iş gücüne katılımda cinsiyetler arasında önemli bir uçurum olduğunu ortaya koydu. Dünyada erkeklerin %72’si iş hayatında yer alırken, kadınların yalnızca %47’si bu imkana sahip.

Kadınların iş gücüne katılımını engelleyen temel faktörler arasında yetersiz mevzuat, hizmetlere eşit olmayan erişim ve ayrımcı tutumlar yer alıyor. Kadınların iş gücünde %5,9’luk bir artışın, gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYİH) yaklaşık %8 oranında artıracağı tahmin ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 verilerine göre, kadınların iş gücüne katılım oranı %35,1 iken, erkeklerde bu oran %71,4 seviyesinde.

Finans sektörü gibi erkek egemen alanlarda kadın liderlerin varlığı, cinsiyet dengesini iyileştirerek kadın yöneticilerin daha fazla söz sahibi olmasını sağlıyor.

QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, sigorta sektörünün Türkiye’de kadın istihdamının en yüksek olduğu sektörlerden biri olduğunu (yüzde 53) belirtiyor. Şirketi, %67’lik kadın çalışan oranı ve %51’lik kadın yönetici oranıyla sektör ortalamasının üzerinde bir kadın istihdamı sağladığını vurguluyor.

Kuriş, fırsat eşitliği kapsamında uygulanan uygulamaları, cinsiyet ayrımı gözetmeyen maaş politikalarını, özel sağlık sigortası kapsamının eş ve çocukları da içermesini ve doğum izni sonrasında ofise dönüşün evden çalışma ile desteklenmesini sıralıyor.

Kuriş, kadınların finans ve risk yönetimi alanlarına farklı bakış açıları getirdiğini ve güçlü iletişim becerileriyle fark yarattığını belirtiyor. Kadınlar önündeki en büyük engelin ön yargılar olduğunu vurgulayan Kuriş, kadın liderlere kendi karakterlerini liderliklerine yansıtmalarını ve basmakalıp yönetim biçimlerine sırt çevirmelerini tavsiye ediyor.

Sigorta sektöründe kadınların rollerinin ve katkılarının sektörün sürdürülebilirliği ve başarısı için büyük önem taşıdığını ifade eden Kuriş, kadınların sektörde daha fazla temsil edilmesi ve desteklenmesinin önemini vurguluyor.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.