Elektrik Piyasasında Dijital Devrim: Teminat Mektupları Elektronik Ortama Geçiyor

E-teminat: Elektrik piyasası oyuncuları, 2023’ten itibaren fiziki teminat mektuplarını elektronik hale dönüştürmek zorunda.

EPDK’nın Elektrik Piyasası Teminat İşlemlerinde Değişiklik

Resmi Gazete’de Yayımlanan Kararla:

 • Organize toptan elektrik piyasasında yer alan katılımcılar, teminat mektuplarını elektronik teminat mektubu olarak sunacaklar.
 • Mevcut teminat mektupları 1 Ocak 2025’e kadar elektronik teminat mektubuna dönüştürülecek.
 • Bu tarihe kadar dönüştürülmeyen teminat mektupları, teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Piyasa Yönetim Sisteminde (PYS) Kayıtlı Tüketicilerin Silinmesi:

 • Serbest tüketicilerin PYS’deki kayıtları, teminat seviyelerinin saat 11.00 itibarıyla gerekli ek teminat tutarını karşılamadıkları ilk iş gününden itibaren silinecek
 • Kayıtların silinmesi işlemi, daha önce toplam teminat hesabının yapıldığı fatura dönemi başlangıcından itibaren geçerli olacak.

Teminat Çeşitlerinin Değiştirilebilirliği:

 • Birden fazla teminat türü sunan katılımcılar, teminatlarını kısmen veya tamamen diğer **kabul edilen kıymetlerle değiştirebilecekler.

Teminat Karşılığı Hesaplanması:

 • Türk lirası karşılıklı teminatların hesaplanmasında, döviz nakit teminatlar ve elektronik teminat mektupları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bir iş günü öncesindeki saat 15.30’daki döviz alış kuru kullanılacak.
 • Hazine İç Borçlanma Senetleri için TCMB’nin hesaplama gününde Resmi Gazete’de yayımlanan gösterge fiyatları esas alınacak.
 • Eurobond’lar için merkezi uzlaştırma kurulu tarafından belirlenen fiyatlar geçerli olacak.

Çoklu Teminat Türlerinde Değerleme Katsayıları:

 • Katılımcıların birden fazla teminat türü sunması halinde, nakit Türk lirası ve Türk lirası elektronik teminat mektubu dışındaki kıymetlere değerleme katsayıları uygulanacak.
 • Değerleme katsayıları, piyasa işletmecisi tarafından merkezi uzlaştırma kuruluşunun önerisiyle belirlenecek.

Teminatların Geçerliliğinin Sona Ermesi:

 • Teminatlara ihtiyati tedbir uygulanması veya kesin teminat niteliğini ortadan kaldıran bir durum oluşması halinde, bu kıymetler katılımcının toplam teminat hesabında dikkate alınmayacak.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.