DSİ’nin 3 Yıllık Hedefi: 420.000 Hektar Tarım Alanını Suluyla Beslemek

DSİ, Türkiye’nin sulanabilir tarım alanını 3 yılda 7,52 milyon hektara çıkaracak.

Türkiye’nin Tarımsal Sulama Potansiyeli ve Hedefleri

Türkiye’nin 78 milyon hektarlık yüzölçümünün yaklaşık üçte biri olan 24 milyon hektarı ekilebilir tarım arazisi konumundadır. Bu alanın 8,5 milyon hektarı teknik ve ekonomik olarak sulanabilir özelliktedir. 2020 yılı sonu itibarıyla sulamaya açılan arazi varlığı 6,7 milyon hektara ulaşmıştır. Bu rakam, 2021 yılı sonunda 7,1 milyon hektara yükselmiştir.

Gıda güvenliği, sanayisel hammadde üretimi, tarımsal istihdamın korunması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için kalan 1,4 milyon hektarlık alanın sulanması ve gerekli sulama tesislerinin inşa edilmesi hedeflenmektedir.

2026 Sulama Hedefleri

Bu kapsamda, sulamaya açılacak tarım alanı büyüklüğünün 2026 yılı sonunda 7,52 milyon hektara ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu şekilde, üç yıl içinde 420 bin hektarlık tarım alanı suya kavuşacaktır.

Su Tüketimi ve Modern Sulama Yöntemleri

Türkiye’nin yıllık su tüketimi yaklaşık 57 milyar metreküptür. Bu tüketimin %77’si sulama amacıyla kullanılır. Tarımsal sulamada suyun verimli kullanımı için modern ve tasarruflu yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edilmektedir.

Klasik sulama yöntemlerine göre, modern sulama yöntemleri ile %66 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca, üretimin çeşitlenmesi, verimliliğin artması ve çiftçi gelirlerinin yükseltilmesi gibi faydalar da sağlamaktadır.

Güneş Enerjisi Destekli Sulama

Türkiye’nin enerji politikalarıyla uyumlu olarak, terfili sulamaların yaygınlaştırılması için güneş enerjisi santrallerinden yararlanılması hedeflenmektedir. Bu alanda gerçekleştirilen ilk uygulama olan Adıyaman Samsat Pompaj Sulaması faaliyete geçmiştir.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.