Beyaz Eşya Sektöründe %28’lik Çarpıcı Büyüme: Satışlar Zirveye Ulaştı

Beyaz eşya sektöründe %28’lik yurt içi satış artışı (TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın)

Beyaz Eşya Sektörü 2024 İlk Çeyrek Verileri Değerlendirildi: Sektörün Güçlü Performansı

TÜRKBESD’nin basın toplantısında, beyaz eşya sektörünün 2024 ilk çeyrek sonuçları açıklandı. Sektörün Türkiye’de Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük üretim üssü olduğu ifade edildi.

Önemli İhracat Kapasitesi

Sektörün 33 milyon adetlik üretim ve 23 milyon adetlik ihracat kapasitesiyle önemli bir aktör olduğu vurgulandı. 60 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan sektörün, AR-GE, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yatırımları ile küresel rekabette yer aldığı belirtildi.

İlk Çeyrek Verileri

Yılın ilk çeyrek verilerine göre, beyaz eşya sektörünün iç satışlarda %28 artış kaydettiği, ihracatta ise %5 düşüş yaşandığı bildirildi.

İç Pazardaki İstihdamın Korunması

Beyaz eşya sektörünün, küresel pazarlardaki daralmaya rağmen iç pazarda istikrarlı bir performans gösterdiği ifade edildi. Sektörün, ihracattaki düşüşü iç pazardan aldığı güçle telafi ettiği vurgulanarak, üretim ve istihdam seviyelerinin korunduğu belirtildi.

Kredi Kartı Uygulamalarının Etkileri

Kredi kartı taksit sayısının azaltılması ve kredi faizlerinin yükseltilmesi gibi uygulamaların iç pazar için risk oluşturduğu kaydedildi. Beyaz eşyaların ortalama 10-12 yıllık kullanım ömrü göz önüne alındığında, 9 taksit limitinin daha da azaltılmasının tüketicileri olumsuz etkileyeceği ve iç pazarın daralmasına yol açacağı belirtildi.

Dahilde İşleme Rejimi’nin Önemi

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, 2020’de uygulanmaya başlanan Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) maliyetlerinin gözden geçirilmesinin ve Çevre Kanunu’nda gerekli revizyonların yapılmasının önemini vurguladı. Dahilde İşleme Rejimi teşviklerinin Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağladığı ifade edildi.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.